• Tản văn chia sẻ

    Sau 01 tuần xoá tiktok, mình làm được những gì?

    Reading Time: 9 minutes Hôm nay, mình ngồi xem đi xem lại 02 video, một là “Chủ nghĩa nhanh và ngắn” của anh Đức Nhân , dài 20 phút và hai là “Mặt tối của nội dung ngắn” của chị Giang ơi, dài gần 16 phút. Mình vừa xem vừa ghi chú bằng laptop. Mình thực sự tìm thấy sự đồng cảm và muốn viết ngay một bài chia sẻ để bày tỏ quan điểm cá nhân về vấn đề này: Sẽ ra sao nếu bạn lạm dụng việc tiêu thụ nội dung ngắn? Với cương vị là một người viết và một người sáng tạo nội dung, mình đã…